Elkaar herwaarderen

Ouder en puber / ouder en volwassen kind
Partners

Er zijn weinig relaties die een mens zo aan het hart gaan als die met zijn kind, ouder, of partner. Dit traject biedt een heldere ruimte om samen een nieuw uitgangspunt te vinden, als je vaak gegrepen wordt door ergernis, wrijving, ontevredenheid of verdriet over de kwaliteit van het contact.

Eerste fase: verkennend onderzoek
Ontmoeting, verheldering van de vraag en het doel. Wat zou je graag mee willen nemen in de manier van omgaan met elkaar, wat zou je graag achter willen laten

Tweede fase: waarderen
Werken met je eigen waarden, de waarden van de ander en het waarderen van elkaar

Derde fase: een Goed Gesprek
Praten met elkaar, waarbij een heldere gespreksvorm het luisteren sterk bevordert. Op een veilige en opbouwende manier kun je alles uitspreken wat gezegd moet worden. Het gesprek wordt desgewenst op video opgenomen om thuis terug te kijken

Vierde fase: afronding
Evaluatie en een “nieuw begin” maken. Van wederzijdse verwachtingen naar wederzijds gunnen.

 
Deze website gebruikt cookies.
Ik ben akkoord
x